Fotografiapparatets linse og menneskeøyet har endel likhetstrekk. Begge innretninger har en avansert teknologi. Deres betydning er utrolig.


Alle fornuftige mennesker er enige i at fotografiapparatet har en fabrikant eller en skaper. Det kan selvfølgelig ikke bli til av  tilfeldighet. I fotografiapparatet er det som kjent en linse med blenderinstilling.


Også i menneskeøyet er det i likhet med fotografiapparatet en linse. Denne har en automatisk blenderinnstilling.

Menneskeøyet med sin linse og blenderinnstilling har altså i likhet med linsen i fotografiapparatet en skaper. Vi forstår at det er en bevisst og intelligent handling som har ført til denne egenskapen. Så vi kan akseptere at det er en Gud til. Når vi forstår dette så må det jo være av interesse å lære Ham å kjenne. Det kan selvfølgelig la seg gjøre.

Det fremkommer i Bibelen at vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.


Gud har derfor en plan for hvert menneske her i verden. Den som finner den planen får en fantastisk fred og tilfredstillelse. Man kjenner at man er der hvor Gud ville at man skulle være.


Bibelen er Guds levende ord. Det er ikke en lovbok, men en bok som angår deg og som påvirker deg. Den setter deg fri fra religiøse lover og alle forpliktelser til å "måtte" utrette noe.


Å få kunnskap om Gud lar seg gjøre ved både å lese i Bibelen og ta del i det kristne menighetsfellesskap. Du er selvfølgelig også velkommen til å besøke våre møter.