Dagens næringsliv roper på større produksjon og inntjening.  

Presset fra ledelse og teknologiens rivende utvikling tar ikke hensyn til menneskes unike og finstemte sammensetning. Resultatet blir stress med fysiske og psykiske lidelser.


Finnes det en motvekt, en løsning på problemet? Ja, heldigvis finnes det.

Alle produkter har en veiledning på hvordan de skal brukes og Bibelen er nettopp en bruksanvisning for mennesket.

Han som skapte oss vet nøyaktig hvordan han skal behandle den enkelte så vi kjenner oss rolige og få livskvalitet i tilværelsen.


Vitenskapen snakker om menneskes tilblivelse og utviklingen gjennom milliarder av år. De kaster ut tidsangivelser som verken lekfolk ellet de selv har begrep om. Videre sier de at våre forfedre stammer fra apene.

Enhver må gjerne påstå at de har aper som forfedre, men jeg fryder meg over å ha en lynende intelligent og intellektuell Herre som har fullkommen kontroll og er evighetens hersker. Mennesket beviser i seg selv at, skal de ha noe må det skapes, og vi er ingen unntak.


Herren ønsket noen å dele sitt enorme rike med og skapte mennesket i sitt eget bilde. Det omfatter ikke bare form men også selvstendighet og utvikling. Leser du Bibelen gir den deg innsikt og i våre møter på Thon Hotell Linne formidler vi Herren så det både gir klarhet og kontakt. Kommer du med et helt hjerte vil Gud løse dine problemer, sette deg i frihet og gi mening med tilværelsen. Gud er mektig til å gjøre hva det skal være og vi er mange som er vitner på dette. 


Det fremgår av Bibelen at det er tid for å arbeide, hvile og tid for å søke Gud.

Vi har kjennskap til at ledere i næringslivet har blitt syke som høyt blodtrykk, hjerteproblemer, stress og andre

helseplager som følge av at de arbeidet for hardt uten å tenke over at mennesket også trenger å hvile seg.


En teknisk innretning har som kjent en manual for bruk og vedlikehold utarbeidet av fabrikanten. Det kan ende med sammenbrudd for maskinen om ikke fabrikantens manual følges.


Mennesket er en meget avansert skapning. Det fremgår av Bibelen at Gud skapte mennesket. I denne boken finnes

det beskrivelse om hvordan hans skapning skal fungere her i verden.


Arbeide, hvile, gudstro

Bibelen kan derfor ansees som en manual for riktig livsførsel. Det er en velsignelse for både folk og samfunn å følge dens veiledning. Ut fra denne boken fremgår det blant annet at det er rett å arbeide. Det er også nødvendig å hvile seg. Vi behøver selvfølgelig også ha tid til Gud.  


Skaperen hvilte som kjent da han hadde fullendt sitt skaperverk. Disiplene fikk høre fra Jesus at de skulle komme

med ham avsides og hvile seg ut etter at de hadde delt ut mat til folket.


Det nye livet

Vi kan samarbeide med Gud om våre prosjekter. Derfor må vi ha tid nok til Gud og slippe han til i livene våre. Det er

bare å involvere ham og be om hans veiledning. For et menneske så er det godt å komme i Guds plan med sitt liv.    


Så bli kjent med Bibelen og den veiledning den gir oss mennesker. Du får tilgang til denne  kunnskapen enten ved å

lese i den selv og ved å høre forkynnelsen i våre samlinger eller ved å oppsøke en menighet i din nærhet. 


Vi avholder våre møter i hovedsak den første lørdag i hver måned kl. 09.00 - 13.00. Du kan gjerne ringe oss eller sende

din e-post adresse og få motta våre invitasjoner.


Hjertelig velkommen skal du være.