Dette er forskjellige nådegaver til bruk i menigheten. Gavene blir gitt av Den Hellige Ånd og kan ansees som virkemidler til hjelp for mennesker i forskjellige livssituasjoner. 


Samlet oversikt over alle nådegavene: 

Forkynne visdom

Meddele kunnskap

Særskilt trosgave

Helbrede                                                                                                  

Kraft til å gjøre mektige gjerninger                                 

Tale profetisk

Bedømme åndsåpenbaringer

Ulike slag av tungetale

Tydning av tungetale


Den Hellige Ånd vil at nådegavene skal være i funksjon i den enkelte menighet for å betjene menneskene.  


Gud satte i Kirken:

først noen til apostler,

for det andre profeter,

for det tredje lærere,

deretter mektige gjerninger,

nådegaver til å helbrede,

hjelpetjenester,

styringsoppgaver,

ulike slag av tungetale.


Flere mennesker i menigheten kan få tildelt ulike nådegaver av Den Hellige Ånd.