Fra Jorden

                      til

Den Hellige Stad

Nåtid og inngangen til trengselstiden.

Trengselstiden, og Israels rolle.

Dyret/antikrists virke og fall.

Bortrykkelsen, under Guds kraft.

1000 års riket, lik Edens have.

Den Hellige Stad og dens veldige prakt.

Og ufrelste som aldri hørte evangeliet?

                                                        Er en sterk profetisk bok


Kompakt og kronologisk belyser boken hovedtrekkene i fremtiden sammensatt etter bibelens

profetietiske innhold.


I en verden med terror, krig og sterke inntrykk ønsker Gud å sprenge mørket og vise vei;

fra nåtid, igjennom trengselen og 1000 års rike, til Den Hellige Stad på den nye jord.


Bare i Herrens lys ser vi tidens fylde til sin ende. Så er det bare Han som gir svarene og vi

er tjenere ved hans føtter.


AV INNHOLD FINNER DU:  

Disse og andre spørsmål er profetisk belyst etter Bibelens ord.


                       Les boken og glede deg til Kristi gjenkomst i herlighet.


Bestilles hos:

Knut Karlsen Tlf. 90720491

Mission Thrust International er en virksomhet som tilbyr kristen litteratur på engelsk.