Fra et typisk møte med frokost...

...Guds ord er åndelig mat

...livlig sang og musikk...

*********************************